utorok 26. septembra 2017

POST ...


Post
Výstava Post ... predstavuje parazitickú putovnú výstavu, ktorá sa po prvýkrát divákovi predstavila v priestoroch concept storu Slávica na Laurinskej ulici, Bratislava. Výstava autorky Kataríny D. F. Siposovej je pokračovaním jej autorskej tvorby zameranej na hľadanie nových prístupov k materialite, výpovednej hodnote a nových polôh média autorského šperku. Témou danej výstavy je odhaľovanie viacvýznamovosti šperku ako znaku. Viacvýznamovosť vychádza primárne z jeho materiality, t.j. zmenou a úpravou materiálu zbaveného pôvodného významu a umeleckou tvorivosťou sa dostáva do kontextu daného média.
Autorský šperk, ako každé umelecké dielo, funguje ako znak, ktorý odkazuje na význam, resp. komunikuje prostredníctvom konvencií, ktoré si môžeme alebo nemusíme uvedomovať, význam odlišný od toho, čím ako objekt je. Divák vo vzťahu k dielu vystupuje ako používateľ jazyka, ktorý znaku pripisuje istý význam, keďže ako používateľ daného jazyka si osvojil jeho pravidlá. Podľa Jaquesa Derridu "nie je nič mimo textu", tzn. existuje iba to, čo sme sa naučili vnímať a pomenovať. Autorský šperk tu vystupuje ako systém znakov, ktorým sa konštruuje predstava o jeho "realite" a ktorým sa táto predstav uvádza do života ako konvencia. V prípade výstavy autorka pracuje s konvenciami šperku, ktoré vedome narúša a divák/nositeľ prijíma túto novú polohu šperku, keď si pozlátený obalový materiál kúpi a nosí ako autorský šperk.
Výstava je šperkárskou inštaláciou prenosnej steny, na ktorej je vystavených 70 kusov nositeľných brošní, ktoré vytvárajú pôsobivý, "zlatý" efekt a v negalerijnom priestore sú týmto popularizované a predstavené aj bežnému divákovi, nositeľovi.
Výstavu sa oplatí si pozrieť.

Mária Hriešik Nepšinská, Združenie šperkárov Aura 

Post…chuťovka
Šperkárka Katarína D. F. Siposová výstavou Post... v bratislavskej Slávici útočí na slabé miesta divákov. Brošne vytvárané z alumíniových obalov od čokolád a čokoládok dráždia zmysly evokáciou toho, čo predstavovali predtým. Hoci sa nájde zopár dokonale vyhladených kúskov, väčšina je veľmi autenticky pokrčená. Niektoré dokonca svojim povrchom tlmočia pôvodný obsah, čo doslova aktivizuje chuťové poháriky vyvolávaním zmyslových zážitkov predchádzajúcich skúseností. Napriek tomu, názov výstavy upozorňuje, že sa neuberá nostalgickým smerom, naopak, rieši budúci status týchto objektov.
Dôraz na prácu s povrchom je podtrhnutý aplikáciou zlatých plátkov na všetky objekty. Práve v tomto povrchu nastáva obrat z minulého k budúcemu. V minulosti to bol druhoradý obal, ktorý slúžil iba na ochranu primárneho predmetu záujmu. Po konzumácii „dobroty“ sa stal treťoradým nepotrebným odpadkom. Aplikácia drahého materiálu mu predurčuje novú budúcnosť po.
Tento postup v umení nie je ničím výnimočným, avšak v prípade tejto inštalácie, nie je očividne hlavným cieľom projektu. Autorka totiž vedome využíva stopu žiaduceho objektu podobným spôsobom ako podprahová reklama, čo v spojitosti so spôsobom inštalácie a formátom predajnej výstavy nadobúda nový význam. Brošne sú totiž nainštalované zdanlivo jednoducho na pohyblivej doske. Ak si niekto brošňu kúpi, zostane po nej na stene prázdne miesto v povedomí divákov zvyšujúce hodnotu zostávajúcich objektov. Výstava takto parazituje na svojom prostredí – obchode s dizajnérskymi kúskami. Jej flexibilnosť vďaka jednoduchému prenosu umožňuje parazitovať ďalej v inom prostredí a v novom kontexte. V prostredí Slávice parazituje aj na tom, že tam nachádzajúce sa objekty sú vnímané ako šperky a nie ako obaly od čokolád. Toto vnímanie je potom nabúrané v prípade túžby šperk nosiť, pretože krehkosť materiálu a jeho tvaru to takmer znemožňuje. Popretím úžitkovej funkcie sa len potvrdzuje štatút umeleckého diela, ktoré odkazuje k sebe samému.

Barbora Tribulová, Centrum výskumu, VŠVU

V inštalácii Post... uvažujem o šperku v kontexte banality, významu, hodnoty, zážitku predovšetkým vo vzťahu ku  každodennosti a jej premenám. Autentickosť prežívaného, videného, vnímaného. Autorský šperk má v súčasnosti mnoho podôb, ktoré ho však viažu k trvalým, vžitým kultúrnym a subjektívnym hodnotám. V danom projekte si všímam predovšetkým to, ako môže „šperk“ vo svojej mierke, materialite a remesle reagovať na témy, námety prekračujúce otázky samotného média a otvárať ho širšiemu vnímaniu. Inštalácia pracuje s obalovými papierikmi od čokolád, žuvačiek, bonbónov, cukríkov, ktoré bez obsahu stratili prvotný význam a zbavené svojej funkcie sú banálne, nefunkčné. Prácou s nimi im dávam nové miesto, posúvam ich do iného videnia. Pozlátené 24karátovým zlatom a pripnuté na telo ako „klasické brošne“ získavajú nový význam. Inštalácia vystavuje autorský šperk novej situácii (výstavnej, vo vzťahu k nositeľovi a autorovi), je parazitickou výstavou v negalerijnom priestore. Chce na seba ukradnúť pozornosť. Dočasné šperky, alebo šperky na pár použití apelujú na samotný pojem hodnoty, zážitku, nositeľnosti, ale aj samotného autentického zážitku z materiálu, ktorý nie je iným ako tým, čím skutočne je.

Katarína D.F.Siposová


Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


štvrtok 20. apríla 2017

KONŠTELÁCIE 25 rokov ATELIÉRU S+M+L_XL - KOV A ŠPERK na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave


Každoročne od roku 2010 Die Neue Sammlung - The Design Museum pozýva významné umelecké školy a ich šperkárske ateliéry, aby sa paralelne so sólovou výstavou jedného z nestorov umeleckého šperku prezentovali v Pinakothek der Moderne. Po výstavách realizovaných šperkárskymi ateliérmi európskych akadémií z Royal College (Londýn), Akadémie umení, architektúry a dizajnu (Praha), Ädellab / Konstfack (Štokholm), Akadémie umení (Mníchov), Hiko Mizuno College (Tokyo) a Národnej akadémie umení (Oslo) sa tejto pocty dostalo aj šperkárskemu ateliéru Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Výstava KONŠTELÁCIE - 25 rokov ATELIÉRU S+M+L_XL – KOV A ŠPERK na VŠVU Bratislava (11.3. - 11.6.2017) bola súčasťou retrospektívnej výstavy nórskej autorky Tone Vigeland ako celkovo siedma výstava, v ktorej bolo prezentované celoživotné dielo renomovaného autora a konfrontácia postupov mladých autorov z ateliéru niektorej zo škôl umeleckého šperku vo svete.

Opening of the exhibition Konstellationen.

Podľa kurátora Karola Weisslechnera, termín konštelácia predstavuje zoskupenie a vyjadruje umiestnenie, vzťah nebeských telies vo vesmíre. Slovo konštelácie sa skladá z latinského Stella ("hviezda") a predpony Con ("spoločne"), vo voľnom preklade Stretnutie hviezd. Stúpenci astrológie tvrdia, že konštelácia hviezd vo vesmíre má vplyv na ľudí, na udalosti a vzťahy, no a padajúce hviezdy znamenajú šťastie. A po tretie, tu je historický fakt, že za čias Homéra a starých Grékov sa slovom kozmos označoval nielen vesmír, ale aj ozdoba - šperk. Výstava ateliéru S+M+L_XL - KOV A ŠPERK dokumentuje kreatívny kozmos zanietenia študentov a pedagógov ateliéru, ktorý je síce mladý rokmi svojej existencie, ale dynamický vo vyvíjaní ideí a konceptov nielen vo sfére autorského šperku. Výstava tvorí jedinečnú konšteláciu reprezentatívnych prác, ktoré vznikajú v ateliéri v priebehu štúdia a sú vystavené vo vzťahu k špecifickému priestoru „Pod schodmi“ mníchovskej Pinakothek der Moderne. Ideou je vizualizovať štúdium, ktoré siaha od pragmatických, cez experimentálne až po emocionálne tvorivé úlohy študijného programu, od šperku až k projektom do architektúry a pre študentov znamená jedinečný zážitok z procesov vzdelávania, priateľstiev, vzťahov, študijných pobytov a workshopov. Výstava má jednoducho ukázať intenzívnu sumu konštelácií, ktoré priblížia kozmos 25 rokov ateliéru.

Installation of the exhibition Konstellationen.

V spolupráci so študentmi a asistentmi ateliéru Matúšom Cepkom a Kristýnou Španihelovou, pripravili „KONŠTELÁCIU“ diel absolventov ateliéru od roku 1996 až po súčasnú tvorbu študentov i pedagógov. Na výstave, ktorá prezentovala vývoj ateliéru predovšetkým vo sfére umeleckého šperku ako ťažiskom činnosti ateliéru, bolo vystavených 96 diel. V dlhom a vysokom priestore boli šperky a objekty prezentované na šiestich oválnych stoloch - päť z nich dokumentovalo práce od založenia ateliéru po súčasnosť a na šiestom boli predstavené práce doktorandov a tímu pedagógov. Celá expozícia sa násobila v zrkadlovom obraze ako symbole pokračovania, vývoja a neutíchajúcej zvedavosti študentov. Návštevníci tak mohli objavovať nové konštelácie vo vesmíre výstavy, ktorej vernisáž korelovala s konaním jedinečného podujatia Schmuck v Mníchove, čo nepochybne predstavovalo výzvu zoznámiť európske publikum s tvorbou slovenských šperkárov. Prezentácia zároveň priblížila Bratislavu ako miesto, kde sa realizujú nielen výstavy, ale aj medzinárodná konferencia Šperk Stret reflektujúca súčasné témy umeleckého šperku. A to napriek tomu, že na Slovensku je minimálne vyvinutý trh s týmto umeleckým médiom. Medzičasom už 53 absolventov ateliéru tvorí pevnú súčasť umeleckej scény Slovenska, ktorá je integrovaná v európskych a globálnych konšteláciách umenia. Realizáciu výstavy podporili Fond na podporu umenia, VŠVU a súkromná firma.

Installation of the exhibition Konstellationen.

Projekt výstavy reflektuje 25 rokov existencie ateliéru, ktorý založil na VŠVU v Bratislave v rokoch 1991/1992 jeden z najpovolanejších umeleckých šperkárov našej doby, Anton Cepka. Jeho celoživotné dielo bolo mimochodom prezentované v Pinakothek der Moderne v Mníchove (2015) a reinštalované v Slovenskej národnej galérii v Bratislave (2016). Už viac ako dvadsať rokov (od roku 1995 dodnes) sprevádza študentov na ich ceste štúdiom a hľadania vlastného výrazového repertoáru Karol Weisslechner, pôvodným vzdelaním architekt, ktorého Cepka oslovil, aby po jeho päťročnom pôsobení prevzal ateliér. Architektonické myslenie, ale aj fascinácia šperkom ako médiom s priamym dosahom na konzumenta, ovplyvnili nový koncept výučby i rozsah kreatívneho záberu, ktorý trefne odráža aj názov ateliéru S+M+L_XL - KOV A ŠPERK. Ateliér je budovaný tak, aby podporoval kolektívneho ducha študentov, vyzýva k vzájomnej komunikácii a diskusiám nielen o procesoch tvorby, ktoré napomáhajú vytvoreniu pozitívnej sociálnej štruktúry medzi ľuďmi. Cielene zadávané témy majú viesť k zveľaďovaniu určitej sféry vzdelanosti a zároveň akceptujú rast študenta, t.j. od jednoduchých po zložitejšie – od radenia reťaze cez prstene až po riešenie interiérových objektov a pod. Študenti prostredníctvom nich rozvíjajú intelektuálnu aj remeselno-realizačnú stránku, sú vedení k tomu, aby nadobudli schopnosť uchopiť zadanie komplexne od formulovania vlastného názoru cez proces tvorby a praktickú realizáciu. V magisterskom štúdiu prichádzajú študenti zvyčajne s vlastným konceptom, ktorý sa po dohode a diskusii stáva ich programom.

Opening of the exhibition Konstellationen.

Na mape európskych škôl s akademickou výučbou šperku patrí bratislavský ateliér medzi najmladšie, no až donedávna nebol príliš viditeľným miestom. Tento sa fakt sa už niekoľko rokov pokúša svojimi aktivitami meniť skupina absolventov ateliéru, ktorí rôznymi nielen výstavnými projektmi vstupujú na európsku šperkársku scénu. Jednak sú to skupinové prezentačné aktivity na medzinárodných fórach ako Munich Jewellery Week či Sieraad Art Fair v Amsterdame, ale aj individuálne úspechy študentov a absolventov ateliéru na významných podujatiach ako Schmuck v Mníchove, JOYA Barcelona Art Fair v Barcelone, Legnica Jewellery Festival či na každoročnej výstave absolventských prác študentov svetových škôl šperku v galérii Marzee v Nijmegene (Marzee Graduate prize).
Tu je pre porovnanie na mieste náčrt konceptov výučby niekoľkých významných európskych šperkárskych ateliérov:
O rozkvet jedného z najznámejších svetových ateliérov šperku na Akademie der Bildenden Künste v Mníchove sa zaslúžil legendárny nemecký šperkár Hermann Jünger (1972 –1990), pod jeho vedením sa ateliér zmenil na moderný, progresívny a získal medzinárodné uznanie. Svetové renomé neskôr získal vďaka Jüngerovmu žiakovi Ottovi Künzlimu (1991 – 2014), v súčasnosti ho vedie dánska šperkárka Karen Pontoppidan. Medzinárodne zameraný ateliér ponúka 6-ročné štúdium, avšak podmienkou slobodného rozvíjania šperkárskej tvorby sú predchádzajúce remeselno-technologické skúsenosti (a spravidla tiež absolvovanie inej zo šperkárskych škôl). Výučba prebieha formou individuálnych aj celoateliérových diskusií, okrem etnologických, sociologických a antropologických otázok súvisiacich so šperkom sa preberajú aj otázky formálne či technické. Integrálnou súčasťou štúdia sú prednášky a semináre hosťujúcich profesorov. Štúdium v tomto ateliéri ponúka veľké množstvo slobody, ale vyžaduje osobnú motiváciu a zodpovednosť ľudí, pre ktorých je umenie vášňou, ktorí milujú šperk, otázky, diskusie a tvorivú prácu.

Dana Tomečková: Nature - Forest - Morphing, acryl and wood sawdust, 2013.

Ateliér šperku na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdame vďačí za svoje dobré meno nielen hviezdnemu obsadeniu bývalých profesorov: Ruudt Peters, Iris Eichenberg, Manon van Kouswijk a Suska Mackert, ale aj súčasnému vedúcemu Rutgerovi Emmelkampovi. Ateliér je zameraný na konceptuálny prístup k tvorbe. Šperk sa chápe ako určitá forma reflexie a účasť na ľudskej komunikácii. Je vnímaný ako autonómne a dospelé výtvarné médium, ktorého vývoj je paralelný s dianím v ostatných umeleckých sférach, pričom sa navzájom ovplyvňujú. 3-ročné štúdium je preto podporované informáciami z oblasti vizuálneho umenia, architektúry, filmu, módy, dizajnu. Podstatnou je myšlienka, proces, no dôležitý je aj spoločenský prvok – komunita. Rovnaký dôraz sa kladie na remeslo a manuálne techniky, vnímané ako dedičstvo s kultúrnym pozadím, obsahujúce odkazy či stopy, ktoré sa môžu stať spúšťačom podvedomých pocitových porozumení. V dielach študentov možno nájsť množstvo rôznorodých materiálov, práca s kovom nie je prvoradá. Dôležitú rolu zohráva aj vnímanie ľudského tela v rôznych rovinách, prepojenie a vzájomné ovplyvňovanie tela a šperku. Počas pravidelných diskusií sa študenti učia komunikovať, ilustrovať a odôvodňovať vlastné postrehy a vízie, reagovať na vízie iných. Medzinárodne zložený ateliér ponúka študentom pri dosahovaní individuálnych cieľov veľkú osobnú slobodu a očakáva od nich osobný rast, otvorený experimentálny prístup a pripravenosť opustiť známe postoje.

Vincent Durbák: Jewel Tuning Brooches, wood, chromeplated brass, color, 2005.

V šperkárskom ateliéri
na Ädellab, Konstfack v Štokholme často pôsobia hosťujúci lektori, spravidla medzinárodne známi výtvarníci, ktorí prispôsobujú výučbový program vlastným predstavám. Hlavnou témou štúdia v ateliéri je hĺbkový prieskum materiálov, techník, symbolov, farieb, tvarov a ich súvislostí, najdôležitejší však nie je výsledný produkt, preferuje sa záujem o výpovednú hodnotu diela. Študenti napriek tomu musia nadobudnúť základné a tradičné zlatnícke a striebornícke techniky, keďže šperk predpokladá aj isté estetické kvality. Cieľom je vyškoliť kreatívnych umelcov schopných sebareflexie, analýzy, neustáleho osobného rozvoja, ktorí dokážu zaujať vlastné miesto na poli súčasného šperku. Šperk je spôsob komunikácie a šperkár si musí byť vedomý toho, že pôsobí ako médium. Mal by teda rozumieť jazyku šperkov i objektov a používať ho vedome alebo podvedome vo svojej práci.

Lucia Babjaková: Necklaces, aluminum, glass, 2010. 

Ateliér šperku a kováčstva Estónskej akadémie umení, ktorý od roku 1996 vedie Kadri Mälk, patrí pod katedru dizajnu a študenti v ňom môžu získať zručnosti a vedomosti súvisiace s dizajnom, podnikaním a manažmentom. Hlavným znakom študijného plánu 3-ročného bakalárskeho a 2-ročného magisterského štúdia je kombinácia tradičných techník a klasických zručnosti, ktoré vyjadrujú aktuálne myšlienky interpretované súčasným jazykom. Šperk je vnímaný ako umelecká forma vyjadrenia prepojená s intelektuálnou stránkou, má reprezentovať kritické mentálne postoje v spoločnosti. Okrem klasických zlatníckych techník je v ponuke aj výučba kováčstva, nový pohľad na toto remeslo a jeho využitie v súčasných intenciách je zaujímavým a v Európe unikátnym javom. V prvých rokoch študenti spracovávajú úlohy vo forme kreatívnych tém. V magisterskom období je štúdium viac konceptuálne, študenti sa musia vysporiadať s vlastnými témami, čo im pomáha rozvíjať ich pravú vnútornú identitu. Hlavný dôraz sa kladie na kreatívne projekty, koncentráciu na obsah kontrastujúci s pragmatizmom a tiež na mentálny a rituálny význam šperku. Okrem povinnej výučby sa organizujú prednášky hosťujúcich lektorov a tvorivé dielne pod vedením uznávaných umelcov s cieľom vyvolať v študentoch kreatívne impulzy.

Sylvia Jokelová: Very crystalic brooch, 2003.

Ateliér K.O.V. - koncept, objekt, význam na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe vedie v súčasnosti Eva Eisler, ktorá v roku 2008 ateliér prevzala po profesorovi Vratislavovi K. Novákovi (1994 - 2007). Cieľom ateliéru je viesť študentov k hlbšiemu porozumeniu širokého spektra priestorovej tvorby pomocou interdisciplinárneho prístupu k materiálu, konceptu a forme, v prepojení s dizajnom, architektúrou a voľným umením. Študenti v ateliéri kultivujú svoje intelektuálne schopnosti a umelecké cítenie skrze experimentovanie s rôznymi materiálmi s dôrazom na kov. Práca v ateliéri má stimulovať individuálne schopnosti a výtvarnú kreativitu študentov, ktorí svoj kreatívny potenciál vyjadrujú vizionárskymi konceptmi s dôrazom na funkčnosť, technické spracovanie a originalitu aplikovanú vo výtvarnom remesle.

Mária Hriešik Nepšinská


Článok sa čiastočne opiera o výskum A. K. Majerníkovej prezentovaný v dizertačnej práci Školy súčasného šperku a ich vedúce osobnosti (VŠVU, 2006). 


sobota 2. marca 2013

Gardens of Earth
Gardens of Earth

Bety Majernikova and friends

Clubraum, Welserstraße 29-31, 81373 München
Tel. +49 152 01911151

www.3stations.de
7. -10.3.2013
Opening Thursday, March 7th, 3 pm
Fr 10 am -6 pm, Sa 10 am -6 pm, Su 10 am – 2 pm


Bety K. Majerníková was one of the most outstanding performers of the young Slovak jewelry generation that came on the scene since 2000. Her uniqueness was in her specific spontaneous art language which changed according to the topic that she worked with, the selection and processing of the materials that she used, in what she expressed through her jewelry, and also according to the way that she was able to present it to the public. Sometimes very striking, open and funny and a minute later meditative, inquiring, mysterious and fragile. She could always surprise and was able to grow. Her small intense compositions were her personal commentary about the world around, but also about herself. Her solitary pieces excelled by very delicate soft form, progressive plastic material as well as by a special transparency through which they exposed their interior. And always by a small detail that sparkles them.
Bety studied by prof. Karol Weisslechner at the University of Fine Arts and Design in Bratislava in the Metal and Jewellery Studio. In addition, she completed study visits in the glasswork studio at the University of Sunderland (UK) and also a study of jewelry and cutting gemstones at FH Idar-Oberstein (D). After graduating, she worked as an assistant in the Metal and Jewellery Studio, and in 2007 she earned a doctorate (as the first among women jewelers) for work dealing with the origin of artwork in a global society. Bety K. Majerníková established gallery Nuée, co-organized Schmuck Wander and Šperk Stret. She was a singer in group Noisecut. She exhibited her works in Slovakia as well as abroad and holds several prices (Kruhy na vode 2005, Designblok 2008).


Kristína Hrončeková
Steffanie Klemp
Maya Nepšinská
Slavomíra Ondrušová
Lucia Pelikantová
Pavol Prekop
Ulrich Reithofer
Gisbert Stach (together with Réka Lörincz)
Rose Stach
Deganit Stern Stocken
Monica Strasser
Kristýna Španihelová
Karol WeisslechnerSupported by The Ministry of Culture of Slovak Republic, Jeweller's Association AURA and Tatra Bank Foundation
 


nedeľa 13. januára 2013

Bike Side

Bike-side
Amsterdam, Holandsko
3. - 5. 11. 2012

Cieľom projektu bola konfrontácia šiestich slovenských výtvarníkov zaoberajúcich sa tvorbou šperku na medzinárodnej scéne s inými autormi a aktuálnymi koncepciami v tomto výtvarnom médiu. Vďaka prebiehajúcemu festivalu Sieraad International Jewellery Fair (a jeho alternatívou B-side Festivalu) v dňoch 2.- 5. 11. 2012 mala naša výstava Bike-side medzinárodné publikum. Výstava Bike-side bola pre verejnosť otvorená 3.- 5. 11. 2012 a počas jej trvania ju navštívilo viac ako 150 návštevníkov. Keďže bola inštalovaná v negalerijnom priestore požičovne bicyklov, podarilo sa nám zapojiť aj publikum, ktoré bežné s touto výtvarnou disciplínou neprichádza do kontaktu. Súčasťou nášho projektu, okrem samotnej výstavy, boli aj návštevy ateliérov štyroch autorov súčasného šperku pôsobiacich v Amsterdame, ktorí nám prezentovali svoju aktuálnu tvorbu (Atelier Estela Saez Vilanova, Atelier Ted Noten, Atelier Ulrich Reithofer a Atelier Katja Prins). Návštevu ateliérov sme chápali aj ako ďalšiu možnosť propagácie a prezentáciu našej výstavy Bike-side.
 
 
Ohlasy na projekt Bike-Side boli väčšinou reakcie laického publika, ktorí boli príjemne prekvapení takouto formou intervencie vo verejnom priestore. Odborná verejnosť prijala našu inštaláciu prevažne s nadšením, ocenili najmä originalitu uvažovania o súčasnom šperku. Negatívne reakcie boli spôsobené skôr obmedzenou predstavivosťou a stereotypmi chápania šperku ako výtvarného média. Takýchto reakcii bolo len zopár a pre nás majú skôr konfrontačný význam, pretože otvárajú otázky hraníc v tomto médiu, čo je pre nás ako autorov v ďalšej tvorbe veľmi dôležité.
 

Na poli súčasného európskeho autorského šperku je mnoho tendencii v tvorbe a v myslení autorov o jeho význame, forme a funkcii. My, ako mladá slovenská generácia autorov, sme rovnako konfrontovaní s týmito otázkami a ponúkame iný, možno na západ od našich hraníc neznámy pohľad. Prezentujeme šperk ako spôsob myslenia a uvažujeme o ňom ako o sociálnej a priestorovej intervencii. Tento prístup je v Európe ojedinelý, čim sa stávame dôležitou súčasťou komplexného chápania tejto výtvarnej disciplíny. Vďaka tradícii projektu Die Slowakische Schmuckmannschaft, pomocou ktorého programovo atakujeme medzinárodnú šperkársku scénu už tretí rok, sa nám podarilo dosiahnuť, že publikum nás začína rozoznávať a cielene vyhľadáva naše prezentácie. Takáto komunikácia je veľmi dôležitá pre reflexiu našej tvorby, a je to spôsob, ako si obhájiť našu pozíciu tvorcov aj v inom ako slovenskom kontexte.
http://matejbezuch.blogspot.sk/p/projects.html

Die Slowakische Schmuckmannschaft: Slavomíra Ondrušová, Maria Nepšinská, Katarína Šipošova, Kristýna Španihelová, Pavol Prekop, Matej Bezúch

Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore z Ministerstva kultúry SR.

sobota 24. novembra 2012
Living room

Die Slowakische Schmuckmannschaft

Nowadays, thanks to the global net, we often intensifying in touch with the people at the other end of the world. We share with them our feelings, moods, and information, all through the screen. The only condition of life is such an internet connection. Through the project Living rooom we linked both worlds to create a new phenomenon and the ability to track not only exhibition projects through the net.

Living room is a concept of Big Brother phenomenon transformed into the live process of creation. Mini Artist-Residency (at Welserstr. 11, 81373 Munich) was comprised of 10 professional young artists from Slovakia. They created a collective art stage as their adaptation to Munich Schmuck 2012 context. Constantly transforming installation was running for 10 days. Public could watch the whole transformation as a live stream internet presentation, on the website: www.hotdock.sk. For the last three days of the transformation, an exhibition was opened to an audience in the Studio with forming artists.

Artists:
Andrea Ďurianová, Ján Guga, Jan Michalisko, Mária Nepšinská, Slávka Ondrušová, Hanka Polívková, Pavol Prekop, Rudolf Rusňák, Kristýna Španihelová, Tatiana Warenichová

Internet live stream on
http://www.ustream.tv/channel/munich---living-room


Organized by Jeweller's Association AURA

Project Living room was realized with the subsidy of The Ministry of Culture of Slovak Republic

streda 4. januára 2012

Guns´n´Bones

The exhibition project "Guns N' Bones" presents a dialogue of two jewellers Bety K. Majerníková and Kristýna Španihelová. In their collections they both work with women's issues intertwining at various levels beauty with suffering, symbols of the animate and the inanimate, irony and criticism. Thus, visually "pretty" and aesthetic jewellery become the carriers of serious topics.In her critical series entitled WRAF Bety K.Majerníková reflects the omnipresent "war" of today's women with the world surrounding them. On one hand she criticizes that nowadays the society expects from women unrealistic results in many aspects. On the other hand she also aims criticism at women because they themselves put up with these unrealistic criteria and strive to comply with them. However, they often do not fight for themselves, instead, they fight against each other, against their interests, health and their own bodies. The morphology of jewellery - objects in this series originate in contours of weapons, grenades but also in hearts or flowers. Black pearls applied to perforated spots on the pieces of jewellery are a symbolic reminder of a gunshot - a bullet - an attack. They are made out of different material - hematite, marble, glass, steel and pearl-shell.

Kristýna Španihelová presents a collection of bone jewellery from the cycle Život [i.e. Life] ANIMA. In her series of jewellery Kristýna primarily deals with the growth and development of feminine nature and principle.
Anima combines in itself the deeper and rationally imperceptible mystery of life. Carl Gustav Jung dealt with the topic of Anima in his work "The Idea of Redemption in Alchemy" and the author drew her inspiration from his theories as well. Jewellery from the cycle Life ANIMA are made of bleached bones which complement the carved-out silver lace work, synthetic pearls, gold foil, pyrites, coral and beads.

Mária Nepšinská