nedeľa 26. septembra 2010

SEGMENT

Half century of Slovak contemporary jewellery


The SEGMENT exhibition presents the selection of works by authors that have formed Slovak jewellery up to date and those, who established Slovak contemporary jewellery as a creative art in European context. This exhibition is a supporting event for international contemporary jewellery conference Sperkstret running from 20th till 22nd of October at the Academy of Fine Arts in Bratislava. www.sperkstret.blogspot.com

SEGMENT - polstoročie slovenského šperku
Výstava predstaví "výberový súčet spektra individuálnych tvorcov, autorov, ktorí sa podieľali na formovaní podoby slovenského šperku a tých, ktorí umelecký šperk etablujú ako kreatívne výtvarné médium v európskom kontexte." Výstava je sprievodným podujatím k medzinárodnej konferencii Šperk stret 2010 (20. - 22. 10. 2010), ktorú už po 4. krát organizuje Ateliér SML_XL Kov a Šperk na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. www.sperkstret.blogspot.com

nedeľa 5. septembra 2010

ŠPERKSTRET 2010 - coming soon

Contemporary jewellery conference ŠPERKSTRET 2010 is coming soon. Events will be running from 20th till 23rd October, Lectures from 21st – 22nd YOU ALL ARE WELCOME!

The contemporary jewellery conference SPERKSTRET is a platform organized biennially by the Metal and Jewellery studio of the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. Watch out blog about it! www.sperkstret.blogspot.com