nedeľa 13. januára 2013

Bike Side

Bike-side
Amsterdam, Holandsko
3. - 5. 11. 2012

Cieľom projektu bola konfrontácia šiestich slovenských výtvarníkov zaoberajúcich sa tvorbou šperku na medzinárodnej scéne s inými autormi a aktuálnymi koncepciami v tomto výtvarnom médiu. Vďaka prebiehajúcemu festivalu Sieraad International Jewellery Fair (a jeho alternatívou B-side Festivalu) v dňoch 2.- 5. 11. 2012 mala naša výstava Bike-side medzinárodné publikum. Výstava Bike-side bola pre verejnosť otvorená 3.- 5. 11. 2012 a počas jej trvania ju navštívilo viac ako 150 návštevníkov. Keďže bola inštalovaná v negalerijnom priestore požičovne bicyklov, podarilo sa nám zapojiť aj publikum, ktoré bežné s touto výtvarnou disciplínou neprichádza do kontaktu. Súčasťou nášho projektu, okrem samotnej výstavy, boli aj návštevy ateliérov štyroch autorov súčasného šperku pôsobiacich v Amsterdame, ktorí nám prezentovali svoju aktuálnu tvorbu (Atelier Estela Saez Vilanova, Atelier Ted Noten, Atelier Ulrich Reithofer a Atelier Katja Prins). Návštevu ateliérov sme chápali aj ako ďalšiu možnosť propagácie a prezentáciu našej výstavy Bike-side.
 
 
Ohlasy na projekt Bike-Side boli väčšinou reakcie laického publika, ktorí boli príjemne prekvapení takouto formou intervencie vo verejnom priestore. Odborná verejnosť prijala našu inštaláciu prevažne s nadšením, ocenili najmä originalitu uvažovania o súčasnom šperku. Negatívne reakcie boli spôsobené skôr obmedzenou predstavivosťou a stereotypmi chápania šperku ako výtvarného média. Takýchto reakcii bolo len zopár a pre nás majú skôr konfrontačný význam, pretože otvárajú otázky hraníc v tomto médiu, čo je pre nás ako autorov v ďalšej tvorbe veľmi dôležité.
 

Na poli súčasného európskeho autorského šperku je mnoho tendencii v tvorbe a v myslení autorov o jeho význame, forme a funkcii. My, ako mladá slovenská generácia autorov, sme rovnako konfrontovaní s týmito otázkami a ponúkame iný, možno na západ od našich hraníc neznámy pohľad. Prezentujeme šperk ako spôsob myslenia a uvažujeme o ňom ako o sociálnej a priestorovej intervencii. Tento prístup je v Európe ojedinelý, čim sa stávame dôležitou súčasťou komplexného chápania tejto výtvarnej disciplíny. Vďaka tradícii projektu Die Slowakische Schmuckmannschaft, pomocou ktorého programovo atakujeme medzinárodnú šperkársku scénu už tretí rok, sa nám podarilo dosiahnuť, že publikum nás začína rozoznávať a cielene vyhľadáva naše prezentácie. Takáto komunikácia je veľmi dôležitá pre reflexiu našej tvorby, a je to spôsob, ako si obhájiť našu pozíciu tvorcov aj v inom ako slovenskom kontexte.
http://matejbezuch.blogspot.sk/p/projects.html

Die Slowakische Schmuckmannschaft: Slavomíra Ondrušová, Maria Nepšinská, Katarína Šipošova, Kristýna Španihelová, Pavol Prekop, Matej Bezúch

Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore z Ministerstva kultúry SR.