utorok 6. apríla 2010

Karol Weisslechner

Karol Weisslechner’s interests include jewellery, objects, installation as well as interior architecture, design and scenography. Works of Karol Weisslechner can be found in state and private collections in Slovakia as well as abroad. He is the senior lecturer in the S+M+L_XL Metal and Jewellery Studio at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava and he simultaneously works as Chancellor of the Academy.
Karol Weisslechner is a longtime propagator of authorial jewellery and its conception as an artistic artefact. Apart from lecturing and managing the Academy he regularly takes part in creative symposia in Slovakia as well as abroad. He also organizes international symposia on artistic jewellery, exhibitions, expert colloquia and study tours.

Karol Weisslechner
Venuje sa voľnej tvorbe v oblasti šperku, objektu, inštalácie, ako aj interiérovej architektúre, dizajnu a scénografii. Diela K. Weisslechnera sú zastúpené v štátnych a súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí.
Je vedúcim pedagógom v Ateliéri S+M+L_XL kov a šperk na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Toho času pôsobí na VŠVU aj vo funkcii rektora.
Karol Weisslechner patrí medzi neúnavných propagátorov autorského šperku a jeho chápania ako umeleckého artefaktu. Venuje sa prednáškovej a organizačnej činnosti. Sám sa pravidelne zúčastňuje tvorivých sympózií na Slovensku aj v zahraničí. Organizuje medzinárodné sympóziá umeleckého šperku, výstavy, odborné kolokviá a študijné cesty.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára